Privacyverklaring

Inleiding
Op deze pagina is vastgelegd hoe de Stichting Canzibe Steunfonds (hierna te noemen: Canzibe), omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor toestemming van de betrokkenen is geregeld.

Ook is de privacyverklaring van Canzibe in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.

Doelstelling van Stichting CANZIBE STEUNFONDS
Gezondheidszorg bereikbaar maken voor minderbedeelden in zuidelijk Afrika.

Het gaat hierbij om ondersteuning van de primaire gezondheidszorg (PHC). Canzibe probeert dit te bereiken door waar mogelijk en noodzakelijk het:

 1. bouwen van klinieken, op door de overheid aangewezen en ter beschikking gestelde plaatsen, in afgelegen gebieden, waar nog geen gezondheidszorg beschikbaar is;
 2. aanleggen van watervoorzieningen;
 3. geven en/of bieden van preventie in de vorm van voorlichting en vaccinaties, consultatiebureaus voor kinderen van 0-5 jaar, begeleiding van zwangere vrouwen en meisjes, hulp bij bevallingen en moeder- en kind zorg, behandeling van veel voorkomende ziektes.

Ook zijn door Canzibe in het verleden klinieken gerenoveerd.

Waarom bewaren en verzamelen wij persoonsgegevens?
De relatie met onze achterban  – donateurs en vrijwilligers – en andere belanghebbenden van Canzibe is essentieel voor het realiseren van de missie van Canzibe. Om contact te kunnen houden met onze achterban en belanghebbenden, hen te kunnen mobiliseren, is het van belang dat wij persoonsgegevens van hen vastleggen. In dit privacy statement geven wij aan hoe, wanneer en met welk specifiek doel wij persoonsgegevens vastleggen.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Canzibe daarbij van groot belang. Alle persoonlijke gegevens worden bij Canzibe zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij ons uitgangspunt. Hieronder geven wij aan hoe Canzibe dit heeft vormgegeven.

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Canzibe verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Canzibe verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Canzibe verwerkt bijvoorbeeld alleen uw e-mailadres indien u zich inschrijft voor mail van Canzibe.

Welke persoonsgegevens verzamelt Canzibe?
Afhankelijk van de diensten die Canzibe aanbiedt, kan Canzibe de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. e-mailadres (bij aanmelding voor de nieuwsbrief)
 4. geslacht
 5. geboortedatum
 6. IBAN (bij donaties), betaalwijze, betaalperiode en toegezegd bedrag
 7. CV (in geval van sollicitaties)
 8. uw deelname aan vrijwilliger activiteiten voor Canzibe
 9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

Hoe gebruikt Canzibe uw persoonsgegevens?
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 2. de aanmelding als vrijwilliger voor Canzibe;
 3. de uitvoering van door u verstrekte opdracht tot betaling (donatie, incasso, periodieke schenking);
 4. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 5. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 6. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 7. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Canzibe;
 8. om de website(s) van Canzibe te verbeteren.

Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen CANZIBE is.

Hoe zorgt Canzibe er voor dat vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan?
Canzibe gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Canzibe neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Canzibe deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Canzibe kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Canzibe maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Worden persoonlijke gegevens ook met derden gedeeld?
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Canzibe kan uw (persoons)gegevens met derden delen maar alleen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Canzibe verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoelang bewaart Canzibe persoonlijke gegevens?
Canzibe bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Canzibe. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Canzibe nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Canzibe) maakt.

Stuur uw verzoek naar: info@Canzibe.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe beschermt Canzibe uw persoonsgegevens?
Canzibe neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Canzibe zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en verwerkersovereenkomsten met derden.

Hoe gaat de website van Canzibe om met Cookies en vergelijkbare technieken?
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Canzibe bezoekt.  Op de website(s) van Canzibe worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

Daarnaast kan Canzibe gebruik maken van analytische- en tracking cookies en vergelijkbare technologien om informatie te verzamelen over surfgedrag. Canzibe gebruikt deze informatie om het gebruik van de website(s) van Canzibe te analyseren en te verbeteren en het effect van internetadvertenties te meten. Hiervoor maakt Canzibe gebruik van Google Analytics en Facebook.  De verzamelde data blijft anoniem, dat houdt in dat we geen persoonlijke data van individuele bezoekers kunnen zien en een bezoeker niet kunnen herleiden tot een specifieke gebruiker.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

Privacybeleid van derden
Op de website van Canzibe kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Canzibe behorende, websites. Canzibe kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Waar kunt u uw vragen en/of klachten kwijt?
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen.

Verantwoordelijke
Canzibe is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 29 augustus 2018
Om te blijven voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy beveiliging zal Canzibe met enige regelmaat wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. De meest recente versie van het privacystatement vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u dan ook aan deze te raadplegen zodra u persoonlijke informatie aan Canzibe doorgeeft.