Weeskinderen

Wat houdt dit project in?
In een dorp in het gebied Mfutso in het noordwesten van Mozambique wonen 200 weeskinderen die worden opgevangen door familieleden of andere dorpsgenoten. Deze families krijgen hulp bij de aankoop van akkertjes, kunstmest en zaad zodat ze beter in staat zijn om hun eigen voedsel te verbouwen. Daarnaast is er ondersteuning voor het onderwijs: hulp bij het betalen van schoolgeld, schooluniformen en schoolmaterialen. Tevens leren de kinderen praktische vaardigheden zoals het maken van emmers, en krijgen ze les in timmerwerkzaamheden en het naaien van kleren zodat ze daarmee later mogelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Het lijkt misschien een druppel op een plaat maar voor deze kinderen wel een groot verschil: naast overleven wordt ook enig toekomstperspectief geboden.

Samenwerking
Onze locale partner voor het weeskinderen-project is de Reformed Church of Mozambique. Timoteo Fabiao coördineert sinds kort de hulp aan de weeskinderen. Hij is door de kerk hiervoor aangesteld. In het dorp zijn commissieleden aangesteld die toezicht houden op het project.

Weeshuis Vila Ulongue
In het dorp Vila Ulongue staat twee huizen waar jongens en meisjes opgevangen worden die naar de middelbare school gaan. Als de jongeren 18 jaar zijn geworden, gaan ze uit het project en kunnen nieuwe kinderen instromen.

SHARING IS CARING