Waterputten

Veel mensen in Milange hebben alleen toegang tot watertappunten op straat die voor een deel worden gevoed uit de bergen. In de dorpen rondom Milange is het echter moeilijker. De mensen halen water uit een stroompje dat in de buurt van het dorp loopt.

Veel van deze beekjes drogen aan het eind van de droge periode op. Men graaft een gat van enkele meters naast het beekje om zo water te kunnen vinden. Dit oppervlakte water is uiteraard niet erg schoon. Het plaatselijke vee gebruikt hetzelfde water. Bovendien gebruiken de mensen dezelfde plek waar water wordt gehaald voor het wassen van zichzelf en hun kleren.

Om deze situatie te verbeteren zal Canzibe in het district Milange waterputten aanleggen. Door het aanleggen van een waterput hebben de mensen beschikking over schoon drinkwater, wat positief is voor de gezondheidszorg. De mensen zijn altijd erg blij met een waterput in hun eigen dorp.

SHARING IS CARING