Beëindiging werkzaamheden Canzibe

Het voelt heel vreemd om dit bericht te schrijven en te plaatsen. Na 40 jaar gaan we onze werkzaamheden afbouwen en over enkele jaren definitief stoppen. Niet omdat de gezondheidszorg in zuidelijk Afrika al optimaal is en onze steun niet meer nodig zou zijn. Wel omdat de omstandigheden in Nederland, in de afgelopen jaren zijn veranderd. Vrijwilligers vandaag de dag, willen zich graag inzetten voor een goed doel. En dat mag ook best wat kosten aan geld en energie. Ook de uitvoering doen ze meestal zelf. Daarvoor willen ze ook een paar maanden naar het land afreizen en de handen uit de mouwen steken. Helaas gaat dat niet samen met het bouwen van een kliniek; dat kost al snel een jaar (of twee). En daarvoor is het belangrijk een vast aanspreekpunt in die tijd te hebben. Om de bouw te plannen en begeleiden, materialen in te kopen en contacten met de lokale overheid, kerk en leveranciers te onderhouden. Dat gaat niet samen met de korte termijn doelen van vrijwilligers. Dat merken we al jaren. We hebben zelfs een tijd geen bouwers uitgezonden, alleen een gezondheidsvoorlichter. Ook bestuursfuncties in Nederland zijn steeds moeilijker invulbaar. Eind dit jaar treden 3 bestuursleden af, die jarenlang met hart en ziel aan Stichting Canzibe hebben meegewerkt. lna zelfs 27 jaar. Zoals u weet hebben we hierom besloten de werkzaamheden van Stichting Canzibe te gaan beëindigen.

Van afbouwen naar opheffing

De stichting wordt nog niet opgeheven, maar zal de projecten blijven sponsoren totdat het geld op is. Daarna wordt Stichting Canzibe Steunfonds uit het KvK register geschreven en houdt op te bestaan. ln de praktijk betekent dit dat er geen klinieken meer worden gebouwd, maar dat we onze bestaande projecten in Malawi (zwangere vrouwen) en Mozambique (weeskinderen) nog een tijdje kunnen blijven sponsoren. Kort geleden ontvingen we nog hulpaanvragen vanuit het Mnero Diocesan Hospital in Tanzania (renovatie toiletblokken), vanuit het Mulange Mission hospital in Malawi (herbouw kliniek) en van een weeshuis in Nkhoína. Ook deze 3 projecten kunnen we tijdelijk steunen. Uw gedoneerde geld blijft dus gebruikt worden voor het project waar u voor gegeven heeft. Ook de jaarverslagen en jaarrekeningen worden opgesteld, totdat de kas leeg is en blijven daarna nog de wettelijke vereiste termijn van 7 jaar opvraagbaar. Stichting Canzibe behoudt tot eind 2019 de ANBl-status.

Blijven helpen?!

We vragen u te stoppen met financiële steun aan Stichting Canzibe. Tegelijkertijd blijven we uw gebed vragen voor ons werk en voor de mensen in zuidelijk Afrika. Daarnaast willen u ter overweging meegeven organisaties te steunen waar Stichting Canzibe in Mozambique en buurlanden mee heeft samengewerkt, zoals: Stichting MpM (www.stichtingmpm.nl), Kimon (www.kimon.nl), Espanor (www.novorebento.nl), Mulange Mission Hospital (www.mmh.mw) en het weeshuis van Nicole in Nkhoma (www.afrianafoundation.org). Want er blijft heel veel werk te doen en dat gaat gelukkig ook door!

Dank u voor uw jarenlange steun. Financieel, met gebed en ook in gesprekken!